Knihy RNDr. V. Kotíka

 

Kniha „Z minulosti Ždánic“ vydaná městem Ždánice dne 11. června 2010 v nákladu 1200 kusů. 

 

Kniha má 400 stran formátu A4, z toho 48 stran zaujímá barevná příloha. Obsahuje 634 obrázků a 89 grafů. Má pevnou knižní vazbu. Cena knihy je 418,- Kč.

Kniha je k dostání v Infocentru-Městské knihovně a na MěÚ.

 

 

 

 

Kniha  „Historie měšťanské a základní školy ve Ždánicích"

 

U příležitosti stoletého jubilea založení měšťanské školy město Ždánice v červnu 2013 vydává knihu autora RNDr. Vladimíra Kotíka „Historie měšťanské a základní školy ve Ždánicích“, která důkladně mapuje historii školy chronologicky jeden školní rok po druhém. Jde o reflexi bohatých národních dějin převážně 20. století z úhlu pohledu ždánické školy. Doplňuje práci „Z minulosti Ždánic“ (2010) zaměřenou na totéž období, v níž byla historie školy záměrně vynechána.

Během sta let své existence ždánickou školu absolvovalo kolem pěti a půl tisíce žáků, kteří se v ní vzdělávali po dobu až devíti let. V této škole za celou její historii vyučovalo na 300 učitelů. Především absolventům a učitelům této školy, kteří s ní mají osobní zkušenost a kterou prošla drtivá většina občanů Ždánic, je kniha určena. Všichni učitelé i absolventi školy jsou v knize uvedeni. Můžete si ji zakoupit během nadcházejících oslav ve dnech 14. a 15. června 2013 v kulturním domě, v infocentru nebo na městském úřadu. Kniha obsahuje 360 stran formátu A4, 200 obrázků, 8 grafů, řadu tabulek. 

Kniha byla bohužel vyprodána!