ON-LINE KATALOG

ON-LINE KATALOG

 

V on-line katalogu si můžete najít a zaznamenat knihy, které jsou k dispozici v našem knižním fondu.

Značka ZD před vyhledaným titulem znamená, že kniha se nachází v knihovně ve Ždánicích

Jakékoliv číslo za značkou ZD (např. ZD 159.9) - knihu naleznete v oddělení naučné literatury. Pokud si nebudete vědět rady, kde knihu najít, pomůžeme Vám.

Značka M je signaturou literatury, kterou najdete v dětském oddělení.

 
ON - LINE KATALOG
 
Vyhledané knihy si také můžete rezervovat.

 

 
ČTENÁŘSKÉ KONTO

Čtenářské konto zajišťuje přístup do vašeho konta, kde si můžete kontrolovat výpůjčky nebo prodloužit jejich výpůjční dobu. Vyplníte políčka "Číslo vaší průkazky" a "PIN".

Políčko "Číslo vaší průkazky" vyplníte číslem, který naleznete na průkazce (např. 100)

PIN (RRMMDD - tato zkratka znamená: RR: poslední dvojčíslí roku narození, MM: měsíc narození (např. leden je 01, prosinec 12), DD: den narození (stejný postup jako u měsíce narození).
 
 
Také si můžete prohlédnout, jaké knihy byly v poslední době nakoupeny nebo jiným způsobem přibyly do fondu knihovny.