PŘIPRAVUJEME V R. 2017

 

Plán akcí pro r. 2017

 

Leden

 • 9. 1. Německá literatura – K. MAY   6. roč. MZŠ

 • od 10. 1. „Oční + kloubová gymnastika“ s Ing. J. Čapatou –  pravidelně v úterý ve 14. hod. v MěK

 • 10. 1.  Německá literatura – beseda pro 7. A MZŠ

 • 11. 1.  Německá literatura – beseda pro 7. B MZŠ

 • 16. 1. E. M. Remarque život a dílo – 8.B roč.  MZŠ

 • 18. 1. E. M. Remarque život a dílo – 8. A  MZŠ

 • 23. 1. Ilustrace v dětské knize - Anička malířka - Družina - 1. tř.

 • 24. 1. E. M. Remarque – Tři kamarádi – 9. roč.  MZŠ

 • 25. 1. Pohádkový svět - Družina - 2. a 3. tř.

 • od  25. 1. v 15.00 hod.  počítačové školení v MZŠ 

Únor

 • 1. 2. v  9.30  Paměťové techniky a mozkový trénink v MěK

 • 9. 2.  Beseda s fyzioterapeutem (Dornova metoda, SM systém, aj.) Mgr. Kling a J. Sedláková – KD

 • 14. a 28. 2. od 15. hod. - Výživou ke zdravému životnímu stylu - přednášky s ukázkami vaření - kavárna KD

 • 16. 2.  v 18.00 hod. "5 jazyků lásky dle Garyho Chapmana" – Mgr. B. Černá v MěK

 • 21. 2. v 16. hod.  -   Přednáška se zahrádkářskou tématikou - tentokrát na téma "Brambory" Mgr. J. Zajdáková  v KD

 • 28. 2. v 15.00 Pečení chleba a zelných placek

Březen

 • 2. 3.   Beseda s lékařskou tématikou –  „Nádorová onemocnění“ MUDr. V. Okáč - KD

 • 7. 3.   od 15.00 hod.  Zdravé pomazánky - Klub aktivních seniorů + zájemci

 • 9. 3.  - Osobnosti Ždánic- beseda s regionální tématikou - 4. tř. MZŠ

 • 14. 3. - v 15. 00  Jarní detoxikace organismu - Ing. J. Čapatá - v MěK

 • 16. 3. v 17. hod.  „RAF: Místo narození Brno" - beseda s Mgr. M. Zemánkovou 

 • 20. 3  besedy pro žáky mateřské školy k Měsíci čtenářů

 • 22. 3. besedy pro žáky mateřské školy k Měsíci čtenárů

 • 23. 3.  beseda pro 1. tř. MZŠ - základní knihovnicá lekce

 • 27. 3.  beseda pro 2. tř. MZŠ - O. Sekora - život a dílo

 • 29. 3.  Vyhlášení čtenáře roku 2016 - tentokrát Nejpilnější čtenářská babička

 • 31. 3. Ukončení přijímání příspěvků do soutěže fotografů ze Ždánicka – "Krajina a lidé,  člověk v krajině"                                

Duben

 • 5. 4. v  9.30  Paměťové techniky a mozkový trénink v MěK

 • 6. 4. - umístění výběru fotografií na webové stránky k internetovému hlasování

 • 7. 4. Noc s Andersenem v MěK Ždánice

 • 20. dubna v 16.30 hod. „Ždáničtí cestovatelé sobě“– Nepál - cestopisná přednáška

 • 26. dubna v 16.00 hod. Keramické mezigenerační tvoření v DDM

Květen

 • 3. 5. v 16.00 Keramické tvoření - mezigenerační tvoření – babičky + vnoučata – ve spolupráci s DDM (termín bude upřesněn)

 • 5. 5.    Vernisáž výstavy soutěže amatérských fotografů ze Ždánicka

 • 11. 5.  Pásmo poezie ke svátku matek - Mgr. A. Poláškové v dětském oddělení MěK

 • 24. 5. cv 18.00 hod. Ždáničtí cestovatelé sobě - Norsko - cestopisná přednáška Bc. A. Strmiskové

 • Ukončení projektu "Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka"

Červen

 • 7. 6.     Pasování prvňáčků na čtenáře

 • 6. a 8. 6.     Zájezd seniorů do Valtic a partnerské obce Herrnbaumgarten v Rakousku

 • 14. 6.  Vyhodnocení celoroční soutěže Kamarádi knihovny 

Červenec a srpen

 •  Rozšíření otevírací doby pro turisty o víkendu
 •  Průvodcovské služby v muzeu a Síních v Laudonově vile
 • 17. 7. Beseda o Ždánicích a poznávacím zájezdu žáků MZŠ do Londýna - pro příměstský tábor s výukou angl. jazyka
 •  Vydání nových propagačních materiálů

 

Září

 • Exkurze a návštěvy 1. tř. MZŠ a MŠ ve Ždánicích
 • Soutěž ze znalostí historie
 • Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Kamarádi knihovny a zahájení projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
 • Zahájení aktivit v rámci projektu "Aktivní senioři ze Ždánic"

Říjen

 

 • 2. - 6. 10. - Týden knihoven - aktivity vyhlášené Svazem knihoven a MZK Brno:
 • registrace čtenářů zdarma
 • amnestie upomínek
 • 2. 10. - Čaj o páté  - Podzimní setkání seniorů v kavárně KD spojené s ukázkami tanců a řešením retro kvízů
 • 3. 10. - 2. tř. MZŠ - návštěva knihovny v rámci projektu Knížky do tříd
 • Besedy pro 1. st. MZŠ
 • Ždáničtí cestovatelé sobě

 

 

Listopad

 

 • Večer poezie
 • Oční jóga a procvičování paměti - senioři
 • besedy pro žáky MZŠ
 • počítačová školení seniorů - dle zájmu
 • Jak na práci s tabletem, chytrým telefonem aj. "pomocníky" - senioři

 

Prosinec

 

 • Besedy pro 2. st. MZŠ
 • Vánoční setkání seniorů
 • Ždáničtí cestovatelé sobě
 • počítačová školení seniorů - dle zájmu