JIŽNÍ MORAVA ČTE

Začíná druhý ročník soutěže Jižní Morava čte!

 

Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně realizuje druhý ročník na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti a mládež v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární a výtvarné soutěže na téma „Příběhy mého kraje“, která bude probíhat od 15. června 2017 do 15. listopadu 2017. Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje budou probíhat mezigenerační setkávání zaměřené na lokální historii, autorská čtení s regionálními autory, besedy s místními kronikáři nebo literárně turistická putování.

Pdf publikace shrnující soutěž Jižní Morava čte – ročník 2016
Pdf publikace shrnující ročník 2016

     Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.

     Sledujte nás na Facebooku