AKTUALITY

 

AKCE VE ŽDÁNICÍCH

 

NORSKO
cestopisná beseda v rámci cyklu Ždáničtí cestovatelé sobě - Bc. A. Strmisková                              
 

Termín: 24.  květen 2017 v 18.00 hod.
Místo: dětské odd. Městské knihovny ve Ždánicích
Pořádá: Infocentrum-MěK Ždánice


 


 

ZÁJEZD SENIORŮ DO VALTIC

a partnerské obce Herrnbaumgarten v Rakousku               

 

Termín: 6. června (úterý) a 8. června (čtvrtek) 2017
Místo: Valtice a Herrnbaumgarten v Rakousku
Pořádá: Spolek seniorů ve Ždánicích

 

 

 

 

 

 


 

CYKLOAKCE  "ZA POZNÁNÍM REGIONU"

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst svazku.
Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.
 
Všichni účastníci, kteří odevzdají průkazky s razítky na obecním úřadě nebo v infocentru své obce, budou pozváni ke slavnostnímu ukončení akce, budou jim předány ceny za účast a zařazeni do slosování o pěkné ceny.
Podpořte svou účastí také Ždánice a zúčastněnte se v co největším počtu.
Průkazky budou k odebrání na infocentru a městském úřadu od  18. dubna nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách mikroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.

 


 

VÝSTAVY V  MUZEU A V ZÁMECKÉ VILE

KOVANÝ ŠPERK                                      

 

Termín: 4. duben - 31. květen 2017
Místo: Vrbasovo muzeum
Pořádá: Vrbasovo muzeum


 

KRAJINA A LIDÉ                                             


 

 

Termín: 5. květen - 9. červenec 2017
Místo: Výstavní síně Laudonovy vily
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, Město Ždánice a Infocentrum Ždánice

 

 


VÝSTAVA - SAMOROSTY A OBRAZY                        

 

        

Termín: 5. květen - 9. červenec 2017
Místo: Výstavní síně Laudonovy vily
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích


 


AKCE V MIKROREGIONU  ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ

http://www.politavi.cz/modules/calendar/index.php

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE V MIKROREGIONU ŽDÁNICKO

Žarošice

 

 

Lovčice 

SETKÁNÍ RODÁKŮ VE DNE 24. - 25. 6. 2017