AKTUALITY

 

AKCE VE ŽDÁNICÍCH


KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO

Město Ždánice oznamuje, že od čtvrtka 22. června je otevřeno městské koupaliště. Těšíme se na vaši návštěvu.

 


CYKLOAKCE  "ZA POZNÁNÍM REGIONU"

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst svazku.
Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.
 
Všichni účastníci, kteří odevzdají průkazky s razítky na obecním úřadě nebo v infocentru své obce, budou pozváni ke slavnostnímu ukončení akce, budou jim předány ceny za účast a zařazeni do slosování o pěkné ceny.
Podpořte svou účastí také Ždánice a zúčastněnte se v co největším počtu.
Průkazky budou k odebrání na infocentru a městském úřadu od  18. dubna nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách mikroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.

 


 

ŽDÁNICKÝ ZÁMEK A PODZÁMČÍ

Termín: 6. červen - 16. červenec 2017
Místo: Vrbasovo muzeum
Pořádá: Vrbasovo muzeum a Jan Vincent 


 

KRAJINA A LIDÉ                                             


 

 

Termín: 5. květen - 9. červenec 2017
Místo: Výstavní síně Laudonovy vily
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, Město Ždánice a Infocentrum Ždánice

 

 


VÝSTAVA - SAMOROSTY A OBRAZY                        

 

        

Termín: 5. květen - 9. červenec 2017
Místo: Výstavní síně Laudonovy vily
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích


 


AKCE V MIKROREGIONU  ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ

http://www.politavi.cz/modules/calendar/index.php

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE V MIKROREGIONU ŽDÁNICKO

Žarošice

 

 

Lovčice 

SETKÁNÍ RODÁKŮ VE DNE 24. - 25. 6. 2017