AKTUALITY

 

AKCE VE ŽDÁNICÍCH


ZARÁŽENÍ HORY                                             

 


Termín: 26. srpen 2017, v 16.00 hod
Místo: U zámeckého sklepa ve Ždánicích
Pořádá: Město Ždánice a Chasa ze Ždánic

 

 


                                                                                                           

 

RUČNÍ PRÁCE NAŠICH BABIČEK

Termín: 21. červenec - 27. srpen 2017
Místo: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích

 


 

JAROSLAV JURČÁK - Život a dílo                    

    

 

Termín: 16. červenec - 17. září 2017
Místo: Výstavní síně Laudonovy vily
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích


 


 CYKLOAKCE  "ZA POZNÁNÍM REGIONU"

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst svazku.
Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.
 
Všichni účastníci, kteří odevzdají průkazky s razítky na obecním úřadě nebo v infocentru své obce, budou pozváni ke slavnostnímu ukončení akce, budou jim předány ceny za účast a zařazeni do slosování o pěkné ceny.
Podpořte svou účastí také Ždánice a zúčastněnte se v co největším počtu.
Průkazky budou k odebrání na infocentru a městském úřadu od  18. dubna nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách mikroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.

 

AKCE V MIKROREGIONU  ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ

http://www.politavi.cz/modules/calendar/index.php

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE V MIKROREGIONU ŽDÁNICKO

Žarošice

Restaurace Katolický dům Žarošice Vás srdečně zve na posezení u cimbálu, které se uskuteční v sobotu 19.8.2017 od 19.30 hod. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Primáš z Boleradic, spolu s nimi Vám zazpívá místní mužský pěvecký sbor. K jídlu bude grilované selátko a k pití dobré pivo a vino.

 

Archlebov

18. 8. -  20. 8. Tradiční archlebské hody

Pátek            17. hod. Stavění máje

Sobota          20.00 Zábava na Luži - vstupné 100,- Kč, k tanci a polechu hraje Šardičanka

Nedělě          15.30 Sraz krojovaných na městečku

                     16.00 Slavnostní bohoslužba

                     17.00 Zábava na Luži

                     17.30 Vystoupení Archlebjánku

                     18.00 Vystoupení mužského sboru

Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se  akce přesouvá do tělocvičny školy.