Úvod

 

Jižní Morava čte

 

  Již druhým rokem vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4–15 let, tentokrát na téma „Příběhy mého kraje“. Více informací o soutěži, která bude probíhat do listopadu 2017 získáte v naší městské knihovně, na www.jiznimoravacte.cz nebo na Facebooku.

 

Vítáme Vás na stránkách

Městské knihovny ve Ždánicích

jsme rádi, že jste si nás našli a doufáme, že zde naleznete vše, co se potřebujete dovědět 

Městská knihovna s infocentrem ve Ždánicích  je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem, jehož zřizovatelem  je Město Ždánice.

 

Ve městě a regionu působí knihovna:                                            

 

  • jako veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a naučné literatury pro

    uživatele všech věkových kategorií ve dvou odděleních - odd. pro dospělé a odd. pro mládež 
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace a přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet                          

  • jako jeden z důležitých článků praktické propagace města a mikroregionu Ždánicko a Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví      

 

                                    

 

  • jako kulturně-společenské centrum pořádající besedy pro školy a školky, setkání se spisovateli a jinými zajímavými osobnostmi, Večery poezie, cestopisné besedy, výstavy fotografií, promítání filmů, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, trénování paměti a vzdělávání seniorů  aj. kulturně-výchovné a vzdělávací akce

  • jako příjemce inzerátů do Ždánického zpravodaje 

 

 

Vítáme ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů našeho kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu.