Ceník služeb

Zápisné na kalendářní rok

dospělí:                                         50,- Kč
děti do 15 let:                                20,- Kč
studenti:                                        25,- Kč
důchodci:                                      25,- Kč
jednorázová výpůjčka:                 10,- Kč 

Upomínky

1. upomínka:                     10,- Kč
2. upomínka:                     20,-Kč
3. upomínka:                     30,- Kč 


Ostatní služby

MVS z jiných knihoven:      50,- Kč
Ztráta, poškození knihy:    Cena knihy + 20,- Kč
Ztráta časopisu:                 stejné nebo jiné číslo 

Internet

uživatelé knihovny - zdarma (v případě zájmu další osoby uvolnění počítače po 30 minutách)

ostatní návštěvníci              10,- Kč/půl hod.  

Tisk

stránka A4 černobílá         2,- Kč
stránka A4 barevná           5,- Kč

laminování A4                   10,- Kč