VRBASOVO MUZEUM

 

Historie muzea                                                 

Vrbasovo  muzeum ve Ždánicích je převážně regionálního charakteru. 19 stálých expozic s více než 3000 exponáty se nachází  v jedenácti místnostech přízemí  renesančního zámku, který byl vystavěn v r. 1569 na místě bývalé tvrze.
 Muzeum bylo založeno ždánickým učitelem a historikem Jakubem Vrbasem. Základ jeho první soukromé sbírky tvořily nálezy ždánického notáře JUDr. Martina Kříže, jenž byl koncem 19. stol. uznávaným a vysoce hodnoceným badatelem v oboru archeologie. Tyto sbírky, uspořádal Jakub Vrbas ve dvou místnostech svého rodinného domku a obohatil je o exponáty z vlastní sbírky. V r. 1940 dala obec muzeu na žádost muzejního spolku k dispozici 2 místnosti ve staré radnici a v tomto roce bylo Vrbasovo muzeum slavnostně otevřeno pro veřejnost. V r. 1946 bylo muzeum přestěhováno do zámeckých prostor. 
Součástí muzea je i zámecká kaple z r. 1539, zachovaná na původním místě, kde v minulosti probíhaly mše i svatební obřady zdejší šlechty.
 V archeologické expozici se nalézají nejbohatší a nejcennější sbírky v našem okrese, které zahrnují nálezy a vykopávky z blízkého okolí od mladší doby kamenné až po raný a vrcholný středověk. Z paleontologických nálezů sem patří i fosilní mamutí kel, obratel a zuby jeskynního medvěda
V  této části expozice se nachází také cechovní prapory, korouhve a nářadí řemeslníků a zemědělců.
 Přírodovědná expozice představuje pestrý geologický vývoj krajiny a je doplněna i o exponáty ze současnosti – především vzorky ropy a hornin z vrtů ve Ždánském lese. Bohatou sbírku představují motýli, brouci, ptáci, savci a trofeje zámeckého panstva.
 Mezi nejoblíbenější oddělení, především pro děti, patří technická expozice, která zahrnuje 10 pohyblivých modelů, vyrobených podle skutečné podoby. Jedná se například o model staré vesničky, parní  lokomobily, průmyslový parní stroj, větrnou pumpu, vodní a větrné mlýny. 
Atmosféru zde dotváří funkční věžní hodinový stroj z místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Další vzácností jsou památky na generála Laudona, nájemníka zámecké vily, které jsou  největším uceleným souborem  v naší zemi.
Bohaté jsou i památky na zámecké panstvo, rod Lichtensteinů a podnikatele  dr.Ervína Seidla, který v r. 1931 zámek koupil. Jedná se o překrásné kusy nábytku, obrazy, fotografie, umělecké předměty a další vzácné exponáty, jako je např. uniforma generála Laudona, diplom povýšení Dr. Eduarda Seidla císařem do šlechtického stavu nebo ručně tepané měděné umývadlo.
 V etnografické části muzea zaujme ždánický kroj a součásti krojů z okolních obcí, vzorky výšivek, šicí stroje, kolovrátky, tkalcovský stav, kolébky, velikonoční kraslice a hračky.
 Ozdobou oddělení s keramikou jsou vzácné kusy porcelánu, majoliky a fajáns, soubory jídelních souprav, talířů, džbánků, kamnářských kachlů ze16. – 18. století, památky na poslední toufary (potomky habánů), hrnčíře a džbánkaře ve Ždánicích, mezi které patří i obnovitel černé zakuřované keramiky Ladislav Znoj.         
Jedno z oddělení Vrbasova  muzea je věnováno Napoleonovi. S napoleonskou  tematikou je spojeno  55 exponátů, najdeme zde i část  kmene i s kůrou z památné „Napoleonovy lípy“ od Spáleného mlýna, u které 4. 12. 1805 po bitvě u Slavkova Napoleon a František I. uzavřeli příměří.
Toto oddělení doplňují numismatické sbírky a,  historické a domorodé zbraně. 
V přilehlém zámeckém parku se nachází mnoho vzácných dřevin a stoletý psí hřbitov, který založil Dr. Ervín Seidl.
 
V prostorách muzea i Síně sportu se konají pravidelné výstavy výtvarného a užitého umění.
 
Bezbariérový přístup do všech expozic muzea.
 
OTEVÍRACÍ DOBA
 

   DUBEN - ČERVEN, ZÁŘÍ - ŘÍJEN

                      ÚT - PÁ          9.00 - 16.00
                 SO, NE, svátek 10.00 - 16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ČERVENEC - SRPEN

                      ÚT - PÁ          9.00 - 16.00
                SO, NE, svátek 10.00 - 16.30
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   LISTOPAD - BŘEZEN

                     ÚT - PÁ              10.00 - 16.00
                         NE zavřeno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvy mimo otevírací dobu je možné domluvit na tel. č. 725 920 846
 

 VSTUPNÉ:

 

                     ZÁKLADNÍ    30,-

  SNÍŽENÉ

(děti, studenti, důchodci, ZTP, ZTP/P)

   15,-
Děti do 6 let, pedagogický dozor zdarma

50% sleva ze základního vstupného na senior pasy a rodinné pasy