AKTUALITY

Vážení spoluobčané,

děkujeme vám všem, kteří jste přispěli do Tříkrálové sbírky. Díky vaší štědrosti jsme mohli na pomoc pro potřebné odeslat 66 446 Kč.

Děkujeme také velkým i malým koledníkům a všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na této akci. Bez jejich obětavé pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit. Ještě jednou vám všem děkujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce 2019.

 

 

 


 

 


Studentka Mendelovy univerzity v Brně prosí o pomoc občany ze Ždánic, Kostelce, Sobůlek, Bohuslavic a Věteřova s vyplněním dotazníku. 

Vážení občané,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku k mé diplomové práci, která se zabývá mapováním významných krajinných prvků v ORP Kyjov. Cílem dotazníku je zjistit povědomí občanů o významných krajinných prvcích a dále názor občanů na péči o tyto prvky. Vyplněním dotazníku mi pomůžete získat cenné podklady pro diplomovou práci, jejíž výsledky budou sloužit Odboru životního prostředí a územního plánování v Kyjově.

Dotazník je určen pro všechny občany starší 18 let, kteří mají bydliště v těchto obcích: Bohuslavice, Kostelec, Sobůlky, Věteřov a Ždánice. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere přibližně 5 minut.

Moc děkuji za Vaši ochotu a čas

Bc. Klára Strmisková

studentka FRRMS MENDELU

ODKAZ ZDE https://www.survio.com/survey/d/B9P2E2E3R9X0R0I9O


 

KNIHA S NÁZVEM "120 LET VÝROČÍ KLVAŇOVA GYMNÁZIA V KYJOVĚ" 

K PRODEJI V INFOCENTRU
 

PRODEJNÍ CENA 200 Kč


 

 

VÝZVA FOTOSOUTĚŽ 2019

ENGLISH CLUB VE ŽDÁNICÍCH

 

Akce ve ŽDÁNICÍCH

 

 

AKCE V MIKROREGIONU ŽDÁNICKO