Úvod

Vítáme Vás na stránkách

Městské knihovny ve Ždánicích
jsme rádi, že jste si nás našli a doufáme, že zde naleznete vše, co se potřebujete dovědět 

Při příležitosti celosvětové kampaně Březen – měsíc čtenářů, jsme v naší knihovně ve Ždánicích odměňovali nejmladší a zároveň nejpilnější čtenářku za rok 2017 – právě čtyřletou Marušku Růžičkovou, která si s maminkou půjčuje každý týden desítky knih. Maruška si za minulý rok půjčila 344 knih a stává se tak nejen nejpilnější dětskou čtenářkou, ale nejpilnější čtenářkou celkově. 

 

     
  


KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE >>> 
http://127.0.0.1:8080/katalog/l.dll?novinky~DD=1

 


 

2.SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZDE >>>

http://www.infocentrumzdanice.cz/index.php?view_section=236 


 

 

 

Městská knihovna s infocentrem ve Ždánicích  je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem, jehož zřizovatelem  je Město Ždánice.

 

Ve městě a regionu působí knihovna:                                            

 

  • jako veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a naučné literatury pro

    uživatele všech věkových kategorií ve dvou odděleních - odd. pro dospělé a odd. pro mládež 
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace a přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet                          

  • jako jeden z důležitých článků praktické propagace města a mikroregionu Ždánicko a Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví      

 

                                    

 

  • jako kulturně-společenské centrum pořádající besedy pro školy a školky, setkání se spisovateli a jinými zajímavými osobnostmi, Večery poezie, cestopisné besedy, výstavy fotografií, promítání filmů, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, trénování paměti a vzdělávání seniorů  aj. kulturně-výchovné a vzdělávací akce

  • jako příjemce inzerátů do Ždánického zpravodaje 

 

 

Vítáme ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů našeho kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu.