KDE NÁS NAJDETE

Turirtické a informační centrum města Ždánice je řízeno a provozováno Městským úřadem ve Ždánicích. Cílem informačního centra je bezplatné poskytování informací o městě a regionu, včetně doplňkových služeb. V rámci kvalitní propagace je prioritou Infocentra přilákat do našeho regionu návštěvníky, nabídnout jim akce pravidelně konané v našem regionu a v souvislosti s tím i služby, které návštěvníci při dlouhodobějších pobytech potřebují.

Z hlediska jazykové vybavenosti personál komunikuje německy, rusky, španělsky; v turistické sezóně i anglicky a francouzsky.

Zájemcům o služby je k dispozici veřejný internet, tisk z PC a kopírovací služby. Informační centrum slouží také jako redakce měsíčníku Ždánický zpravodaj. Příspěvky do zpravodaje jsou přijímány do 20. dne předchozího měsíce osobně nebo elektronicky na infocentrum.zdanice@centrum.cz
 

Dále je zde možnost zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí do měsíčníku KAM v Kyjově, na webový portál www.kyjovsko.cz a www.jizni-morava.cz. (Podrobnosti v infocentru na tel. č. 518 633 412.)


Zvětšit mapu