Soutěž Kamarádi knihovny

Soutěž Kamarádi knihovny              

 

Městská knihovna ve Ždánicích vyhlašuje od října 2016 pokračování soutěže pro všechny třídy!

Ať už jste vášnivými čtenáři nebo těmi, které je ke čtení občas potřeba trochu popostrčit, máte zajímavou příležitost se s naší knihovnou mnohem více spřátelit. Pojďte se zapojit do soutěže, kde jde hlavně o týmovou spolupráci.

 

Podmínky soutěže:

 

1. Třída musí mít zapsáno co nejvíce čtenářů v knihovně (čtenář musí mít platnou průkazku a zaplacený registrační poplatek 20 Kč na rok 2016 nebo 2017).

2. Během určených dvou měsíců  musí každý čtenář minimálně 3x navštívit knihovnu a pokaždé si půjčit alespoň jednu knihu nebo 3 časopisy.

3. Každý měsíc - počínaje říjnem - bude na těchto stránkách uveřejněna nová soutěžní otázka, za jejíž zodpovězení je možné získat další body pro třídu. Odpovědi se budou odevzdávat do označené krabice na výpůjčním pultu v knihovně nebo vhazovat do schránky u dveří městské knihovny .

4. Pokud třída do konce měsíce dubna vyrobí a v knihovně odevzdá svůj třídní časopis, získá prémii 20 bodů (započítány budou maximálně 2 časopisy).

 

 

Hodnocení tříd:

 

Hodnocení se přepočítává na celkový počet žáků ve třídě tak, aby nebyly zvýhodněny třídy s větším počtem žáků.

 

            -  Za každého žáka, který splnil podmínku č. 1, získá třída 2 body.

            -  Za každého žáka, který splnil podmínku č. 2, získá třída 10 bodů. Za každou další návštěvu knihovny a vypůjčení knihy v průběhu celého školního roku získá třída 1 bod.

            -  Další 2 body může získat žák pro třídu vyluštěním literární otázky z internetu každý měsíc.

            -  Každý třídní učitel, který splní podmínku č. 1 a 2, získá pro svou třídu prémii – 20 bodů!

 

Soutěž bude uzavřena v květnu 2017. Nejúspěšnější třída bude vyhlášena  v rámci mezinárodního týdne čtení dětem. Odměnou pro vítěznou třídu bude dort a putovní pohár Kamarádi knihovny.  Dále budou odměnění nejaktivnější kamarádi knihovny (ti, kteří získají pro třídu nejvíce bodů), čtenáři s nejvíce výpůjčkami během školního roku 2016/2017 a ze všech žáků, kteří se zúčastní soutěže, bude vylosováno 5 čtenářů a ti získají během slavnostního vyhlášení drobnou cenu.

 

Těšíme se na vaši účast a hlavně na vaši návštěvu v nově rekonstruované knihovně! smiley