OTÁZKA NA KVĚTEN

Milí kamarádi,

každý měsíc jste nacházeli v této záložce otázku, která se týkala vědomostí o knížkách, spisovatelích, významných osobnostech,  naší knihovně apod. Správnou odpověď mustí vhodit každý sám nebo celá třída společně do schránky u vchodu do městské knihovny, příp. do krabice, která už je připravena v dětském oddělení naší knihovny.

 

 

8. (KVĚTNOVOU) otázku soutěže Kamarádi knihovny už nebylo tak těžké vymyslet. V květnu před 300 lety se totiž narodila jedina vládnoucí žena na českém trůně, která provedla velmi významné reformy ve školství:

Byla zavedena povinná šestiletá školní docházka a systém škol:

  • triviální školy na venkově i ve městech, při farách, pro výuku čtení, psaní a počtů, výuku náboženství a základů zemědělství, pro dívky též domácích prací. Na obsah výuky dohlížel farář, na hospodaření školy školní dozorce, což byl obvykle nejbohatší sedlák z vesnice.

  • hlavní školy ve městech, alespoň jedna v kraji. Kromě základních znalostí se učila též německá gramatika a latina. V českých hlavních školách se v prvním ročníku učilo česky, ve druhém částečně česky, ve vyšších německy.

  • normální školy, což byly učitelské ústavy v zemských městech, s výukou pouze v němčině.

Jak se jmenovala tato markraběnka moravská, královna uherská a arcivévodkyně rakouská??? Jestli to nevíte, zkuste se podívat na internet nebo zeptat svých rodičů, teba vám někdo poradí její jméno.

A to je také naše poslední otázka, kterou zkuste vyřešit jako celá třída. Dodejte také do konce května své časopisy do knihovny a nezpaomeňte na návštěvy a počty knih. Všecho se už počítá☺☺☺

Těšíme se na vaše správné odpovědi - vaše KAMARÁDKA KNIHOVNA